admin
+1,337
Nguyễn Đình Bình
admin 5 months ago

Kiểm tra xem có phải là thư mục không

admin 5 months ago

(?<=^.{3})

admin 7 months ago

I solved it by compile ‘com.android.support:multidex:1.0.0’ and change extends Application to extends MultiDexApplication in NavigationApplication.java 

admin 11 months ago

Dạo này code cái app sử dụng jquery mobile base trên framework của ông anh làm cùng . Thử chạy trên server ảo thì không thể load được page. Đành phải hì hục chạy chạy trên file local , Vấn đề ở đây là xảy ra issue do sercurity nên không thể chạy được @@ … Continue reading “Disable-web-security in Chrome 48 and 49 trên mac”

admin 3 years ago

Ngồi code api sử dụng php làm phía server mãi không post được data lên thử var_dump($_POST) thì thấy empty sau một hồi google thì phát hiện ra mình đã sai để $_POST chỉ dùng được với thằng form @@ . Cách get data phải như này $json = file_get_contents(‘php://input’); $values = json_decode($json, true);

admin 3 years ago

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

admin 3 years ago