About

admin 5 years ago
425 favorite favorites
bookmark bookmark
share share

Hi,

Mình là Bình hiện đang làm lập trình viên tại FPT Software. Blog này sẽ là nơi mình note là những gì mình học và tìm hiểu được hàng tuần.